Duisterheden

Duisterheden
6 oktober 2015 admin

De laatste deeltjes lucht
lossen op en laten
de vergeten vale vlam

eenzaam in het duister achter.

De kaars druipt tranen kaarsenvet
en buigt zijn weke hoofd
totdat ook zijn lonkend lichtje

door de duisterheden dooft.