Gedichten

 • The Unquiet Seas

  The tide has not yet seen the end
  she spreads her arms in time and lend
  a moment brief enough to send
  and for the mind to comprehend

  the memory she leaves is true
  but is forgotten in the blue
  of the ocean and the deep
  a promise that she couldn’t keep

  the waves and canyons are too steep
  and there’s no second left to weep

  quiet seas will always seep

  and tears…
  will bring her back to sleep.

 • The Perished and New

  Here, in the cold
  silence of dark
  breath of life melts away
  deep in the unseen black myth of death
  the hunter becomes the prey

  not to be seen
  not to be found
  not touched by even a ray

  of sun or shimmer
  sole purified dark
  extinguished the light of day

  but from this perished
  putrefied ground
  the ones that are gone to stay

  lift up their heads
  unfold their pennons
  never to go astray

  there’s something nice
  about the dark
  that turns our life
  out of grey

  the petals and leaves
  the twist in their weaves
  they’re weaving beyond decay

  the perished
  the new
  the land of the dew
  the dawn of our softly green

  and this is why death cannot be seen
  for life rules in between.

  | Inspired by Christina Rosetti

 • De vorm en zijn figuur

  Versluierd in de stilte
  schuilen toppen
  hoge bergen
  in hun grijze schemermist

  die elke vorm en elk figuur
  van zijn achtergrond uitwist.

  Daar waant een ziel
  en zijn viool
  gekooid
  als een solist.

  Wordt door zijn klank en levensstijl verduisterd en betwist.

  Daar slapen, zwijgend, mensen, vast.
  wachtend op zijn intro, dat
  oplaait als de kleur in zwart

  waar het weerklinkt
  en zwart en kleur met klank bedwingt.

  De wind die zingt
  en ieder met zijn toon omringt.

  Het bevend ritme
  laat ze dansen
  de neveldruppels,
  laat ze glanzen,
  laat ze door het landschap deinen,
  totdat ze voor het oog verdwijnen.

  en de vorm en zijn figuur
  het oog van alle mensen gunt
  en hem het hoogste hoogtepunt
  boven bergen laat bereiken,

  totdat al die mensen daar
  in walging voor hem wijken

  en hij zijn mist van eigendunk
  weer in zijn afgrond neer laat strijken.

 • Vergane kreten

  Dof
  vaag
  verbleekt
  geel papier
  woorden vergeten
  de stemmen van haar geweten
  weerklinken als een echo door het holle hoofd vol met luide vergane kreten.

  Fibonaccidicht | 1-1-2-3-5-8-13-21

 • Het fakkelt

  De as kringelt neer en
  vliegt op in de zucht
  van de passerende passanten.

  Hun botten kraken luid
  en versplinteren
  onder het gewicht van duizenden,

  die het pad des doods doorkruisen.

  Hun bestaan verwatert
  als de zielen de grond in zinken.
  verdrinken, door hun last en zwaarte, kwaad,
  waardoor het “zijn” in aard vergaat
  en de rust wordt weggevaagd
  door hun zielig, zondig leven.

  Maar de fakkel zuivert as.
  hij wast het kwade weg en
  poetst “het zuiver” schoon.

  Totdat het blinkt en glimt.
  de mens tot adoratie dwingt
  en iemand zijn schoonheid vindt,
  en vraagt: waar schuilt en huist jouw kwaad?

  Welk wezen baart jouw kind?

 • De poester

  Purperen klokken,
  schimmen, zonnevlokken,
  schilden van smaragd.

  Een poester daalt neer,
  voorbij de sterrenwacht

  en neveldruppels,
  glanzend op de bladeren,
  waarvan de fijne aderen
  het blad in fragmenten verdelen.

  De kinderen die spelen
  met uitgebloeide paardenbloemen.
  waar rond de zachte hommels zoemen
  nestelend in het gedroogde gras.

  Dansend in een veld van glas.

  Weerklinken de klokken,
  blokkeren de schilden
  de zonnevlokken.

  En de pure rust
  duikt neer en kust
  het hectisch leven.

  Daar,
  de poester blijft in winden zweven.

 • Dat ben jij

  Het schittert en glanst
  breekt schaduw en licht
  hij fakkelt en danst
  verblindt en brengt zicht.

  Het zuiverste goud,
  zijn waarde voorbij

  behoedzaam, voorzicht
  houd ik het bij mij.

  Geluk, blijdschap,
  trots.
  Zo dichtbij.

  Die pracht
  dat vol vlamt

  dat moois

  dat ben jij.

   

  | voor mamschen

 • Treincoupé

  In de nagalm van de tijd
  buiten mens en
  stadsgeschreeuw,
  roest weg
  een verlaten spoor
  met een oude treincoupé.

  De zure regen
  van verleden
  heeft zijn lak
  eraf gesleten.

  Zijn lichtjes uit,
  zijn fluit

  gezwegen

  Toch reist hij
  door jaar en tijd
  alle treinen
  met vaart voorbij.

  In stilte reis ik met hem mee
  de roestig oude treincoupé

 • Gelegen in dons

  Jouw licht, jouw leven
  gelegen in dons
  zachte veren
  wit fluwelen

  een hand bewerkt doosje
  ivoor en goudbrons.

  Daar bewaar ik
  mijn dierbaar bezit
  als een parel, sneeuwwit
  fonkelend, glans.

  In dat doosje van brons
  gelegen in dons

  fakkelt en vlamt
  de liefde van ons.

  | voor oma

 • De witte reiger

  Dikkopjes schieten weg.
  kikkers schuilen onder de lelies.
  en de enkele gouden vis
  duikt vlug weg onder het wier.

  De schrijvertjes verspreiden zich.
  bootsmannetjes peddelen vlot.
  zelfs de lissen en het riet
  buigen voor de witte vogel.

  Die neder daalt.
  met veren pronkt
  en mensen naar de kant toe lonkt.

  Parmantig, staande op een poot
  poseert de reiger in de sloot
  voor een schilder en zijn doek.
  een vlugge schets met kleurpotlood.

  Tot de wind, zijn zachte zucht.
  de witte reiger tot zich vraagt
  en laat vliegen, zo ver weg,
  tot hij van ieders doek vervaagt.

 • En als kwarts mee deed

  Er ruist een wind,
  een wervelstorm
  uit de diepte der aarde,
  de geluiden enorm.

  Stuift al het grind
  vederlicht op.
  rotsblokken rollen
  tuimelend bergop.

  Het marmer trilt
  bauxiet gilt en rilt.
  en het graniet,
  hij speelt een lied.

  Maar het kwarts
  die hoor je niet.

  Er ruist een wind,
  een wervelstorm
  alten, sopranen,
  de geluiden enorm.

  Trillende akkoorden
  en wij dansen mee.
  het humus zijn aardespel
  wij volgen gedwee.

  En als het kwarts
  nu ook nog mee deed!
  dan was mijn klankenspel
  volmaakt en compleet.

 • Weefsel

  Ratelend rolt de ketting van het katrol,
  knarsen tandwielen,
  haken in.
  de spoel wordt huiverig
  doorgehaald.

  Zigzag, wirwar.
  vele draden.
  schieten door het
  weefgetouw.

  Duizend stofjes vliegen op.
  vormen smetten op het kleed.
  vlas en linnen,
  glimmend in het laatste licht
  van een ver verleden,
  die ik vergeet.

  Het patroon is overduidelijk,
  maar de richting van de draden
  zijn niet begrijpelijk en zo raar.

  Vreemde wentelingen in het web
  van miljoenen spinsels.

  Halen in het witte laken,
  verstoren het patroon.

  Had ik het textiel,
  de grote massieve schoorsteen
  en het schaarse daglicht
  dan allemaal maar
  ingebeeld?

  Is het allemaal niet waar?
  het weefsel,
  o zo raar?

 • Kiezel

  De korrels zandgrond glijden,
  bewegen schurend over de grond.
  ze gedijen goed in zee.
  vormen zich, prachtig rond.

  Een kiezel, zo zuiver, puur en vrij
  bijna de doorzichtigheid voorbij.
  zo vol van glas
  en glans

  Als hij over de bodem danst.

 • De perkamenteter

  De olie glanst op de houten vloer.
  een schaduw danst,
  ligt op de loer.
  gretig kijkt hij naar zijn voer.
  de boeken in de boekenkast,
  waarvan het geheel wel in zijn magen past.

  Zijn vele magen,
  ze zullen knagen
  aan het vergeelde perkament.
  de inhoud nu nog onbekend.
  nog niet in zijnen hoofd geprent.

  Maar het zal niet lang meer duren.
  ik zie hem daar al hongerig turen.
  zijn vingers,
  reikend naar de kaften.
  zijn tong,
  likkend,
  vol met aften.
  door het eten, zeg maar vreten.
  van de hartige, pikante woorden,
  zoete zinnen,
  die hem bekoren
  en lang in de pan hebben liggen smoren.

  Al die woorden,
  ze vallen gestaag.
  om dan te belanden in zijn maag.
  hij hapt de stukken,
  breekt ze af.

  Scheidt het koren van het kaf.

  Elk klein hoofdstuk,
  proloog, betoog
  ze verdwijnen met een boog
  en knappen knarsend tussen zijn tanden,
  terwijl iets nieuws wacht in zijn handen
  om ook in zijn mondje te belanden.

  Het speeksel druipt eraf.

  Enzymen vallen de woorden aan,
  het perkament, het zal vergaan
  en stranden in zijn vol-bloed-baan.

  Als minuscule deeltjes vernuft,
  die hem verduft,
  van alles om hem heen.

  Versuft.

  Maar die boeken op het hout,
  enkele jong, anderen oud.
  het zijn die dingen,
  waarvan hij houdt.

  Zeg, blieft u misschien
  wat peper en zout?

 • Vaarwel

  Inktzwart druipt over het strand.
  donker fluweel bedekt de landen.
  opbollend in zijn zielenrust
  duiken golven op de kust.

  Elke markering van de dag
  verbleekt door de roerselen
  van het tij.

  Als een schaduw
  met het licht nabij.

  De lentebries
  verliest
  zijn strijd
  warmte te houden

  En het koude
  van de zee
  kringelt
  met de golven mee.

  Vaarwel.

 • Aurum

  In de verte lonkt de renbaan.
  kilometers aan pure strijd.
  binnen een afzienbare tijd
  sprint hij de winst binnen.

  En zijn strijd zal straks beginnen.

  Maar in de zetels langs de kant
  weifelt een onzeker hart
  of hij de start en eindstreep haalt,
  en of hij, zonder geluksrecept,
  de winst behaalt,
  of dat hij faalt.

  Zijn benen moeten de sprint gaan maken,
  maar de kracht schuilt in dat simpel
  kleine ‘’speciale’’ ingrediënt
  dat niemand kent,
  of het gebruik ervan erkent.

  Het goud is daarmee snel behaald,
  maar de schaamte achteraf
  toont dat onder
  die verguldde medaille
  enkel lood en ijzer zit.

  Het Aurum smelt eraf
  in de hitte van zijn strijd.

  En wanneer het startsein klinkt
  laat hij zijn receptenboek
  ongebruikt op de zetel achter.
  en ziet de vergeelde bladen
  in snippers worden meegenomen
  door de wind
  die door zijn sprint
  het stof door het ruim verspreid.

  En als een dolblij gelukkig kind
  rent hij de winst,
  het pure goud,
  in hoge snelheid tegemoet.

  Zonder het geluksrecept
  en al die rotzooi in zijn bloed.

 • Peccatum

  Superbia (ijdelheid)

  De spiegel glanst een evenbeeld
  zo wonderschoon,
  een prachtig beest.
  ik beweeg mijn hand, en zij doet mee.
  ik kijk haar aan, zij lacht tevree.
  vastgeketend aan haar gezicht
  en zelf de sleutel ingeslikt.

  Aan deze kant van het fragment
  straalt mijn schoonheid, ongekend.

  Avaritia (hebzucht)

  De hoogste berg beklim ik trots.
  Elke voetstap gemarkeerd.
  Mijn naam vol in het steen gegrift.
  Elke pas door mij beheert.

  En op de top, boven de wolken,
  onder de maan, die ik laatst ving,
  tover ik de horizon
  tot mijn persoonlijke hebbeding.

  En beide kanten van het fragment
  zijn louter voor mijn oog bestemd.

  Luxuria (wellust)

  In het ritme van regendruppels
  zal, onder deze gouden wolken,
  mijn gen de aarde gaan bevolken.
  en vormt een wereld, die niet bestond
  op mijn O zo vruchtbaar grond.

  Op deze zijde van het fragment
  wortelt mijn stamboom ongeremd.

  Invidia (afgunst)

  Waar jij je rijkdom en pracht vergaart,
  en de ander in de leegte staart,
  daar dwaal ik in het donker schijn
  tot al dat moois van jou verdwijnt.
  in stilte wacht ik op dat eind.

  Tijgerend achter dit fragment
  wacht ik tot jij de schaduw kent.

  Gula (onmatigheid)

  Ik schuw de enkelvoudigheid
  en sla mijn arm het liefst
  om alles heen, dat jij bezit.
  Mijn honger nooit gestild.
  Haastig zoek ik elke keer
  in elke poging
  naar ‘’veel meer’’.

  Verscholen achter dit fragment
  heb ik de duizend
  tussen tanden geklemd.

  Ira (toorn)

  Mijn ogen volgen dit spiegelbeeld
  vol rood en rijk doorbloed.
  een kokende lava in mijn hoofd,
  die door dit aanblik wordt gevoed.

  Ik schreeuw door merg en been
  de spiegel spat in splinters uiteen.

  Tussen de scherven van dit fragment
  kronkel ik sissend, als een serpent.

  Acedia (gemakzucht)

  De wereld is als een stil
  stilleven bevroren.
  doof voor alles dat ik wil horen.
  niets of niemand kan mij bekoren.
  of mijn tot roerselen bewegen.

  Onder dit bedekkend fragment
  rust ik, zonder dat ik me wendt.21

 • Rozenwind

  De stille wind blaast
  in geurige vormen
  en neemt op zijn weg
  een rozenblad mee.

  Zij kronkelt en speelt
  onstuimig en wild,
  maar volgt de wind
  zijn stromen gedwee.

  En wanneer de woei
  afketst op zee
  kabbelt het rozenblad
  op het golvenspel mee.

  Ze verliet de roos
  om meer te zien
  dan alleen de donkere
  en saaie foyer.

 • I am your shadow

  Ik rek me uit bij
  het dalen van de zon
  en reik mijn hand naar
  elk geluk
  dat mijn greep
  kan houden.

  En wanneer hij stijgt
  en zijn stralen opnieuw
  over de aarde glooit,
  dan stijg ik op en
  omarm ik je.
  als je schaduw.

  Nimmer van je zij.

  | voor Danielle, geïnspireerd door: Sanvean – Lisa Gerrard.

 • Verdicht

  Totale windstilte
  ruist door de bomen.
  vergetelheid schijnt licht
  op lang vervlogen dromen
  van een mijlenver heden.
  te snel voorbij gegleden.

  een bevroren hersenschim
  in een verlichtte nacht.

  Daar tekent hij contouren,
  tegen een zwarte, bleke hemel.
  legt hij de sterren,
  die zijn pad omhoog versperren,
  het stille zwijgen op.

  Hij daalt de trap naar boven af.
  treedt in de vervaagde voetsporen
  van een nog nooit belopen pad, dat
  cirkelend zijn einde nadert.
  spiraliserend, samenzwerend.
  doch bereikend het eindigend begin.

  Zijn fakkels vlammen zonder warmte,
  maar regeren het regiem.
  en bepalen het vaste ritme, waarmee
  ik mijn richting volg, gedwee.

  Terwijl hij loopt breken treden
  voor zijn lichte voeten af.
  splijten de wanden, van de toren
  die hij beklimt, bergaf.
  en laat de pyloon, O zo hoog,
  torderen in zijn vacuüm.

  Maar hij bereikte,
  zo boven, zo beneden,
  zijn uiteindelijke doel
  in deze verdichte wereld.

 • Oculus

  Kristalhelder en
  gezuiverd van leed.
  ontsnapt klein geluk
  uit de oculus van haar ziel.

  Een parel
  vol glans.
  een schittering
  breekbaar als glas.

  Het roert mijn hart
  overspoeld emoties
  tot ook de massieve dijken
  achter mijn ogen breken.

  Zo mysterieus.
  het land der tranen.

 • The mirror and it’s fragments

  Windstilte heerst,
  echo’s zijn bevroren
  onder reflecterend oppervlak
  rust het spiegelbeeld.

  Tot daar,
  van bovenaf.
  een traan of regendruppel
  de stilte doorbrak.

  Een kogelschot golft geluid
  stuwt het water, als een zijde laken
  gekweld door de woeste wind.

  Daar schieten scherven, scherp,
  priemend in de lucht.
  laten vrij wat onder de spiegel
  ooit eens bevroren lag.

  Gevreesd door velen.

  Uit het diepe zwarte water
  druipen woorden de wereld in.
  worden verhulde stemmen gehoord.

  Daar weerklonk de spiegel
  en zijn fragmenten.

 • Ooit woedde ik met hem mee

  De vergetelheid schijnt schemerlicht
  op een afgebrokkeld stuk graniet.
  wind in de wilgen, het levenslied.
  een vergezicht,
  van mijn leven.

  De woorden zijn inmiddels
  uit de gravure versleten.
  te vaak over het hoofd gezien
  of zelfs totaal vergeten.

  En de enkele rode roos,
  of wit, ik heb zelfs geen idee
  is de verwelking al voorbij
  volgt als stof de wind gedwee.

  Ooit woedde ik met hem mee.

 • Nautilus

  Wind blaast poesters,
  over een witgeblakerd land.
  verzand, gestrand,
  op de kliffen getreden.

  Gedachten glijden,
  over de woeste golven,
  verzwolgen, bedolven.
  fluistering verdwenen.

  Zacht gesuis,
  een wereld vol leven.
  naar de kade gedreven.
  opgedoken uit zee.

  Daar plaats ik
  teder tegen mijn oor.
  verstomt, elk gehoor
  de nautilus schelp.

  En lokt eenieder,
  die niet horen wil,
  naar eindeloze stilte
  van de zoet
  en zilte
  zee

 • In zwart gehuld

  Een wolkenbreuk schijnt licht
  op de schemer van de aarde
  laat de vlakke vormen vormen
  en een gloed van kleur ontvlammen.

  Leven vloeit, als bollend laken
  en laat mens en dier ontwaken
  uit een dromen loze slaap.

  Maar jij greep alleen de schaduwen
  het zwart contrast van de bleke nacht
  verstopt je voor het schemerlicht
  van de met kleur gevulde dag.

  Het liefst schilder je het leven zwart
  weg van kleur, dat jou verward,
  omdat ze met zo velen zijn
  en niet passen in je brein

  Dus sluit jij je voor ons af
  van alles dat een kleur bevat
  anders dan het zwart en grijs,
  want zij geven niet veel prijs.

  Neuriënd in een eigen wijs.
  Verdwaal je in de kleurenregen.
  Die telkens opkomt, als een naaste
  de liefde geeft,
  die je verlangt.

 • Zilverval

  Een westenwind
  brengt zilverval
  sterren schitteren
  een duizendtal.

  De maan tovert dauw
  als wereldse sterren
  een kleed, verspreid
  over de aarde zo wijd.

  Men preekt over schimmen,
  die mensen diep van binnen
  de kou om het hart slaan.

  Maar deze betovering
  is als een tinteling.
  de maan een zilverling,
  een vergeten kostbaarheid,

  die ik maar al te graag aanschouw
  en met hart en ziel vertrouw.
  de nacht, gehuld in blauw,
  het licht waarvan ik hou.

 • De stilte van oorlog

  Een duistere schaduw,
  bedekt dorre aarde.
  zand zweeft na geweld.
  de kilte van kwaad,
  heeft levens geveld.

  Bedompte schoten.
  verweg, doch dichtbij.
  de pijn van het hart,
  seizoenen voorbij.

  Een eeuwige winter.
  voelt kil, zonder kou.
  vergeten in stilte.
  de mensen in rouw.

  Hoop lijkt verbannen,
  de liefde verbrand,
  met gestorven geluk,
  liggen hand in hand.

  Daar brengt de dauw,
  een glinster op het land.
  en geeft de zon,
  zijn goud weer aan het zand.

  Daar spreiden de vogels,
  hun vleugels wijdt uit.
  vervliegen de oorlog.
  de tijd gaat vooruit.

  Eén sprankje hoop,
  hoeft maar zo klein te zijn,
  maar zo klein als het is,
  zo groot zal het zijn.

  Want het kwaad en venijn.
  het leed en de pijn.
  ze zullen weg zijn,
  nu het hart zo puur schijnt.
  Geschreven voor: In the heart of the forest.

 • Schaduwen

  Ze slapen in contrast,
  en schuilen in de nacht.
  Ze willen waarheid worden,
  even vaste vormen vormen.

  Toch zijn ze steeds afhankelijk,
  van de vlakken om hen heen,
  waar ze hun donker kleed,
  als zwarte verf,
  aan materie plakken.

  Ze bewegen als ik dans.
  Leven pas, als ik me wend.
  Het doet me beven,
  door merg en been.
  Waarom gaan ze nu niet heen!?

  Maar als ik de lichten doof.
  Zijn die enge schimmen,
  die klevende monsters,
  gelukkig weer verdwenen.

 • Bevroren warmte

  De wereld zwijgt,
  gemoedsrust wijkt.
  De fakkelende kaars staat stil.
  De dans van vlammen,
  wacht standvastig.
  Het vuur kalmeert,
  de warmte kil.

  Geen gouden glans.
  Geen wakende wachter,
  die de hal in huis bewaakt.
  Geen traan of druppels kaarsenvet.
  Het donker is voorgoed ontwaakt.

  Daar spoken schimmen,
  schichtig, slecht,
  bevend bang.
  Schudt mens en kind.
  Daar heerst de kou
  veroorzaakt door
  een schel gehuil
  van zware wind.

  Maar zelfs wanneer orkanen woedden,
  beweegt de kaars op tafel niet.
  Want waarom zou hij willen leven,
  nu hij de ware aarde ziet.

 • Nabij

  Als een vogel zonder vlucht.
  Winden die hun zucht verliezen.
  Leugens, welke waarheid worden.
  Woorden, ongeschreven inkt.
  Angst doorvoed, vergeten geluk.
  Orde die voor chaos knielt.
  De wereld om hen heen vernielt,
  klanken weg, verstild, ontzield.

  De zon verduistert,
  de maan vergaan.
  Mijn stem is niet meer te verstaan.
  Een wereld in winter,
  kou zonder sneeuw.
  Getijden bevroren.
  De kans lijkt verloren.

  Waar oorlog zal heersen,
  en vrede begraaft,
  daar is de dood
  nabij…

 • Lentesopraan

  Vergeten zijn de zwarte woorden,
  wanneer de kou het land bevolkt,
  de pure wind het lied vertolkt,
  van sneeuwkristallen,
  die neder vallen.
  Ons samenbrengt,
  met zijn allen.

  Vergeten zijn de gure tijden.
  wanneer het water langzaam stolt,
  een kind die door de vlokken rolt.
  een witte deken
  die kwaad doet breken
  en geluk zijn woord laat spreken.

  Geboren worden, nieuwe tijden.
  Die onder de sneeuw,
  heel bescheiden,
  hun kleur over de wereld spreiden.

  Daar wordt een nieuw couplet geschreven.
  Het levens lied doorgegeven,
  van pure wind, naar ochtendgloren.
  Zullen de grillige akkoorden,
  die in de winter zo prachtig zijn,
  verdampen door de zonneschijn,
  en harmonieus overgaan,
  naar een warme
  lentesopraan.

 • Woordenwater

  Blinkend glom het waterglas,
  op de eikenhouten tafel.
  Roerloos, schimmend, levens-stil.
  Gaapt niet eens een gil.

  Ieder stopt er woorden in.
  Woorden die mijn tere ziel,
  tot op het bot doet beven en rillen.
  Kan mijn onrust niet verstillen.
  Mijn leven flitst voorbij.

  Daar sta ik, onbewogen,
  stil.
  Glas wordt aan mijn mond gedrukt.
  Woorden glijden langs mijn lippen.
  Bitter, zuur van kwaad en nijd.

  Wanhopig wens ik niet te slikken.
  Wil de woorden uit me spugen.
  Maar de drang,
  de ademnood,
  wordt bij de minuut zo groot,
  dat ik me niet meer kan verzetten.

  Hij dronk de woorden als vergif.
  Zijn leven stierf ter plekke.
  Om hem heen een luid gejuich.
  De lucht gevuld met vuil en tuig,

  die zijn mooie, gouden leven,
  voor eigen ego,
  heeft af gegeven.

  Nu ben je weg…

 • Rijp

  Vandaag vond ik een blaadje,
  verborgen onder rijp.
  Ik wilde hem zo graag voelen,
  maar kon er helaas niet bij!

  Het leven was bevroren,
  onder een dun laagje glas.
  Kun je wel begrijpen?
  Hoe moeilijk het voor mij was,

  dat ik iets,
  waarvan ik hou,
  stil bevroren in de kou,
  niet meer bereiken zou?

  Dus deed ik een wens.
  Sprak woorden naar de plant,
  ging wat dichter bij hem zitten.
  Gaf hem de warmte van mijn hand.

  En toen werd mijn wens verhoord.
  De dooi trad in,
  tot water smolt ijs.
  Ik wist, dit is een nieuw begin.
  Lucht werd blauw, uit grauw
  en grijs.

  Met de kracht van woorden,
  en de warmte van mijn leven.
  Wist ik ijs te verdampen,
  en geluk weer een kans te geven.

  En het frisse groene blaadje?
  Tussen winter, kou en guur,
  voelt zijdezacht, als nieuwe dauw.
  net sneeuw, maar warm en puur.

  En telkens, als het winterweer,
  mijn leven stolt, met tegenwind.
  Denk ik aan al het blijde leven,
  dat zich achter de kou bevindt.

 • Waar bomen boven bergen reiken

  Waar bomen boven bergen reiken.
  En ieders hart gezuiverd is.
  Waar leven niet te doden valt,
  wordt toekomst de geschiedenis.

  Daar zal de tijd niet ouder worden.
  Alles blijft en wil bestaan.
  En ooit, in het keerpunt van mijn leven.
  Zal ook ik naar dat plekje gaan.

  Het is een plaats, die enkel in dromen.
  En alleen te zien is, voor een kind.
  Maar het is een fantastische plek.
  Waar het leven echt begint.

  Weet je nog, toen ik vertelde.
  Over dat scheepje richting de maan.
  Die over een zee van vlinders voer.
  Ver bij het kwaad vandaan.

  Wel zo’n scheepje zal je brengen.
  Naar een plaatsje, weg van hier.
  Dus wees niet bang voor deze reis.
  Je beleeft er zoveel plezier.

  Dus, mijn kindje, droom maar zacht.
  Sluit je ogen, en vergeet de strijd.
  Ga maar naar die prachtige wereld.
  En geniet, mijn lieve meid.

 • Penseelstreken

  Verzilverde, verborgen lijnen,
  teken je aan de avond lucht.
  Verbind de sterren tot één geheel,
  Strijkt je streken met penseel.

  Een wonder aan de horizon.
  Je creatie spiegelt geluk.
  Een eigen pad, vol geschetst.
  Voorgoed in het bestaan geëtst.
  Het laat zijn sporen na.

  Die paden,
  die zal jij belopen
  Totdat je aan de verte verdwijnt,
  als sterren, rijkend naar de zon.
  Verdwijn jij, aan jouw horizon.
  En laat mij slapend achter.

  Toch zal je elke nacht verschijnen,
  in de wereld van mijn hart.
  waarvan jij het grootste deel,
  het complete tafereel,
  in je eentje beschilderd hebt.

  Nu kleurt mijn hart,
  aanwezigheid.
  Al ben je ver van hier.
  Maar de voorgeschreven wegen,
  die langs de sterren,
  naar de toekomst leiden.
  Zal ik volgen,
  overwegen.
  zal mijn er overheen bewegen.
  Tot het einde,
  van mijn hart.
  Uiteindelijk stopt,
  bij jou.

 • Jouw schrift zal mijn bijbel zijn

  Zoekend, langs schrift en taal.
  Banend door woord en zin.
  Speurend naar dat ene verhaal.
  Rijkend van eind naar begin.

  Daar zal ik jouw woord van leven lezen.
  Wordt het ‘’zijn’’ van jou bekend.
  Dan zal mijn weten worden bewezen,
  van welk persoon jij werkelijk bent.

  Ook zal ik het oeuvre ‘’emotie’’ beseffen,
  wat jou beweegt en wat je raakt.
  Welk kwaad en goed je hart kan treffen,
  en wat jou nu de juiste maakt.

  Ik zal het Opus ‘’gedachten’’ naleven.
  Weten wanneer ik er moet zijn.
  Hopend dat je me ooit kunt vergeven,
  voor al het slechte dat in me moest zijn.

  Ik zal de creatie van jou gaan omarmen.
  Jouw schrift zal nu mijn bijbel zijn,
  en elk woord zal mijn hart verwarmen.
  Je maakt mijn ziel, puur en rein.

  Maar mag ik je boek van liefde lezen?
  En mijn zin in je leven griffen.
  Kan ik de letters, die zoveel vrezen.
  In de kaft van je leven frezen?
  En onze letters doen samenvloeien.
  Tot één perfect verhaal.
  Die in ons leven zal blijven groeien,
  tot ons persoonlijk ideaal.

 • De wolken zullen winden worden

  Waar wolkentorens de lucht bevolken,
  en grijze sluiers het blauw verjagen.
  Daar zal straks de regen zijn.

  Waar vogels liever lager vliegen,
  en dieren naar hun holen hollen.
  Daar zal straks de storm weer zijn.

  Waar parapluutjes haastig open gaan,
  en deuren gesloten dicht blijven.
  Daar zullen wolken winden worden.

  De regen plenst buien.
  De storm breekt wegen.
  De wolken worden winden.
  De natuur gaat dicht.

  De dieren gaan naar binnen.
  Mensen schuilen onder daken.
  Wachtend tot ze weer ontwaken.
  Daar treed de herfst weer in.

 • Libanon

  De dreun galmt in de verte na.
  Splinters vliegen rakelings,
  langs ingestorte gevelbeelden,
  waarachter bange mensen schreeuwen.

  Lopend over levend aarde,
  levend zand, van dode huid
  Bloemen geknakt van ruw geweld.
  Wachtten mensen op een held.

  Water rood, lucht vol zielen.
  Zie ik daar een kindje knielen.
  Biddend voor vrede,
  voor haar land.
  Plant een zaadje in het zand.
  Daar zal weer een leven zijn.
  Een nieuw leven,
  zonder pijn.

  Want al lijkt het meisje klein,
  haar hart zal daar het grootste zijn.
  | Ter nagedachtenis van de omgekomen mensen in Libanon.

 • The Swan Child

  In glas en zilver,
  witte lijnen.
  Breidt het water,
  langzaam uit.
  Langs zachte veders,
  zijde kleed.
  Voert het Zwanenkind vooruit.

  Fantaseert een eigen wereld,
  vol met dromen,
  en plezier.
  Waar iedereen in plaats kan nemen,
  als je hem volgt,
  in zijn rivier.

  Achter de ogen van een kind,
  kan duister, licht en warmte zijn.
  Haat zal zich tot vrede vormen.
  Zielenrust in plaats van pijn.

  Dus luister naar zijn wijze woorden.
  Ervaar de wereld die hij ziet.
  Waar elk  persoon geluk kan hebben.
  Vergeet je zorgen,
  en geniet.

 • Verlatend schip

  Zacht suist de westenwind,
  en laat het zeil bollen.
  Roert krullen in het water.
  Rolt koord over de katrollen.

  Anker wordt omhoog gehezen.
  Diamanten vullen de lucht.
  Roer wordt vol omgeslagen.
  Het verlatend schip,
  begint zijn vlucht.

  Een tocht over zee en duizend stromen.
  Voorbij de bergen, langs het dal.
  Tot de wolken, zijn zonnestralen.
  Van open water, tot de wal.

  Daar zal ik mijn scheepje voeren,
  tot ik met mijzelf verdwijn.
  Ik vaar weg van al mijn zorgen,
  en bereik waar ik wil zijn.

 • I’m in here

  Een lege stoel,
  waar ik eenzaam heb gezeten.
  Een gedekte tafel.
  waaraan ik vroeger heb gegeten.
  Een verschoven deur.
  die toegang tot mijn huisje gaf.
  Een gespleten dak,
  waar het licht zich naar mij begaf

  Met al mijn verdriet,
  het afval van mij leven.
  bouwde ik een huisje om mijn hart.
  om mijn leven te vergeten.

  De deur vergrendeld.
  Met een zwaar vergulden slot.
  Want alles daarbinnen,
  was toch al kapot.

  Ik blijf hier zitten wachten.
  Tot mijn verstand de wereld neemt,
  en ook mijn gebouwde huisje.
  van mijn bezittingen ontneemt.

  Maar voordat dat moment is aangebroken.
  Zal mijn hart al gestorven zijn.
  Want hij is niet gemaakt,
  om moederziel alleen te zijn.

 • Pendel

  Zwiepend, dansende gebaren.
  Beschrijft het cirkels op de grond.
  Kan de beweging niet verklaren.
  Hij draait, en draait maar rond.

  Weet zich niet op iets te richten.
  Lijkt verloren, geen eind, geen begin.
  Probeert het stilleven te ontwrichten.
  Keert zich tegen de orde in.

  Verjaagd de stilte in mijn hoofd.
  De rust, het leven, een razernij.
  Laat mij staren als verdoofd.
  Ontwaakt de onrust, verborgen in mij.

  Nergens wil de stilte spreken.
  Overal stijgt en beeft geluid.
  Die verdomde kwajongens streken.
  Jagen mij de wereld uit.

  Spanning, gefocuste gebaren.
  Beschrijft een puntje op de grond.
  Kan de stilte niet verklaren.
  de pendel zwijgt,
  draait niet meer rond.

 • De gouden vogel

  Wereld ligt onder nevelen.
  Bedwelmt van de koude nacht.
  De maan is al verdwenen,
  heeft zijn taak allang volbracht.

  Er vliegen hordes zwarte kraaien.
  Cirkelend boven een duivenveld
  Waar ik ’s ochtends altijd zit.
  En slechts eentje is er wit.

  Het zwart zet snel de aanval in.
  De duiven vliegen op.
  De kleine witte, niet zo snel.
  Dus de kraai pakt hem vel.
  Beiden vallen omlaag.

  Door de schrik sta ik op.
  Kan mijn tranen niet bedwingen.
  De nevel onthoudt mijn zicht.
  Dan opeens wordt het licht.
  De stralen breken de nacht.

  De nevelsluier op het gras.
  Word een gordijn van goud.
  En de kleine witte duif.
  Duikt op en vliegt de hemel in.

  Zijn verenkleed straalt de zon.
  Goud en brons, slechts schimmen zwart.
  De gouden vogel in de lucht.
  Geeft het leven een nieuwe start.

  Wereld ligt onder ochtenddauw
  Bedwelmt van de koude nacht.
  De witte duif is al verdwenen.
  Hij heeft zijn taak volbracht.

 • Bestaansminimum

  Duistere inslag
  bewolkte de vlakte
  zon had zich afgekeerd
  wind gevlucht

  dorre korrels waterloos
  flora en fauna
  nagenoeg extinct

  in die dagen
  liep ook ik
  verward kringelend
  om mijzelf de anderen
  allemaal richtingloos
  elkaar niet aanrakend
  open hersenpannen
  waaruit gelepeld werd

  de verstarde blikken,
  ·kruisten elkaar
  aangetrokken door
  een cirkel
  beschreven in het gras

  starend, zonder te zien
  struinde ik, in vaste pas
  volgend, geluiden van beneden
  die verloren zielen lokken

  plots werd het stil
  de cirkel
  zoog alle geluid
  implodeerde
  dwars door de korst

  allen bewegingloos
  de laatste mus stierf
  de laatste halm verdorde
  het gat werd donkerder
  dieper mesmeriserender

  nog weerstand

  vergeten waar de wereld is
  hoog en laag verdwenen
  geen begin, en geen eind
  zo boven, zo beneden

  de aarde gaapte zielenrust
  ik lonkte naar de scherpe rand
  zet mijn pas, de grond verdwijnt
  alleen de lucht is me bevriend

  diep recht
  naar daar
  beneden
  steeds sneller

  duizeliger, sneller.
  sneller, donkerder
  sneller…

  ik voelde mij dunner worden
  doorzichtig,
  en sneller

  Tot het juiste moment.
  Dat ik de snelheid vergat.
  En de bodem,
  mijn val
  brak…

  | met Pastuiven Verkwil (Lommerte)

 • Zwaluwen

  Verweg, een verenkleed
  beweegt zich door de wind
  maakt cirkels rond de zon,
  totdat hij de halo vindt.

  Breekt de winterwolken door
  brengt lente over het land.
  Zorgt voor bloesems aan de bomen
  en jonge kiemen in het zand.

  Ze zweven zonder de grond te raken
  maar voelen toch dichtbij.
  Aaien soms de frisse halmen
  van het gras, in de groene wei.

  Ik zie ze met de winden spelen,
  totdat het koude naar ons komt
  en dan buigen de zwarte zwaluwen
  af…
  naar de verre horizon.

 • Wimpels

  Het ratelt kanonnen en geweren.
  Flitsen banen zich door de lucht,
  gevuld met stofdeeltjes en zilte tranen.
  De wereld is op de vlucht.

  Mensen schreeuwen, wanhoopsdaden.
  Voor het leven, tegen geweld.
  Ontwijken bommen, gevallen muren.
  Wacht angstvallig op een held.

  De wolken gapen groot vermoeidheid.
  De zon breekt zijn stralen door.
  Duizend zieltjes volgen pluimen,
  Verlaten het armzalig decor

  Het land verdwijnt in zwarte nevel.
  De geluiden verstommen, de pijn verdwijnt.
  Het leven begint opnieuw hierboven,
  daar waar de zon voor altijd schijnt.

  Toch huilen ze veel regendruppels.
  Die de vlammen doen verzachten.
  Omarmen de mensen, daar, alleen.
  Die gebukt op vrede wachten.

  Plots verschijnt, boven rode daken.
  De witte vlag, tussen al het zwart.
  Die het geratel het zwijgen geeft,
  en de tijd een moment verstart.

  Schreeuwen gaan over in het lachen.
  Kleur van wimpels vult ons aard.
  Zon kijkt lachend over de mensen,
  wiens leven is gespaard.

  De kleur, die oorlog doet verjagen.
  Bevrijd ons allen, van angst en venijn.
  En laat ons eindelijk weer eens zien.
  Dat onze aarde, ook mooi kan zijn.

 • Jou, laat ik mijn geraamte na

  Al sinds het eerste begin,
  begon je met vergeten.
  Waarschijnlijk zal je mijn naam,
  nu wel niet meer weten.

  Je wist me altijd te vinden.
  Als je eens geld nodig had.
  Dan was je mijn geliefde.
  Je ‘’aanwinst’’ die je nooit vergat.

  Maar wanneer je hand was volgegooid
  Liet je de mijne gaan
  Deed je me zweven door de leegte.
  Ging je bij mij vandaan.

  Nu ik mijn leven moet verdelen.
  Laat ik jou mijn geraamte na.
  Leer maar met mij te leven.
  Als ik naar de hemel ga.

  En de liefde die voor jou bestemd was.
  Heeft een ander nu geërfd.
  Want de herinnering aan jou.
  Is hetgeen wat met mij sterft.

 • Gekrekel

  Hups, daar spring ik heen en weer.
  Elke keer.
  Heen en weer.

  En dan tsjilp ik nog keer.
  Over en weer.
  Stop een keer!

  Laat ik lentekriebels komen.
  Gebladerde bomen
  Laat maar komen.

  Kijk de beekjes toch eens stromen.
  Kijk ze komen.
  Stop met dromen!

  Let eens op, ik doe m’n best.
  Slaap niet door,
  kom uit je nest.

  Elk jaar zing ik mijn lied.
  Winterverdriet,
  Dat moet ik niet.

  Vele jaren in het verschiet.
  Zingen doe ik.
  Zwijgen niet.

 • Mijn hoofd is mijn handschrift

  Velen schrijven op papier.
  Creëren hun creaties van het hier,
  en nu, vereeuwigd op perkament.
  Waaraan je de wereld van hen herkent.

  Bij mij gaat echter wel wat mis.
  Want als ik me het niet vergis,
  schrijft mijn hoofd mijn verhalen.
  Zonder ze op papier te vertalen.

  Het lijkt moeilijk te doorgronden
  Want ik ben niet verbonden
  Aan potloden, gummen en pennen,
  waaraan men me kan herkennen.

  Het schrift ligt in mijn hart verscholen.
  Daar waar ik niet kan worden bestolen,
  van mijn spinsels en mijn leven.
  Die ik nu heb vrijgegeven.

  Mijn handschrift schuilt,
  in de gedachten die
  achter mijn verhalen,
  voor jouw ogen,
  open liggen.

  (Quote: Mijn handschrift schuilt in de gedachten van mijn verhalen)

 • Hij keek alleen naar schaduwen

  Hij kijkt alleen naar schaduwen.
  Wanneer mensen hem passeren.
  Wil hij ogen weren
  Hij kent alleen de schaduwen,
  op de grond.

  Hij kijkt alleen naar mosrandjes.
  Die tussen tegels groeien
  Hij wil zich niet bemoeien
  Met de mensen om zich heen

  Hij wil alleen maar kleiner lijken.
  In de zwarte grond verdwijnen
  Alleen liggen wegkwijnen.
  In een hoekje,
  in de goot.

  De wereld is te zwaar voor hem.
  De lucht, te groot, vervuild
  Het drukt hem tegen de aarde aan.
  Waardoor hij niet meer wil bestaan.
  De gekte in zijn hoofd.

  Ik vond hem in de schaduwen.
  Een hoekje in de goot.
  De mossen die hij aaide.
  Terwijl de wind hard laaide,
  met een lach op zijn gezicht.

  Nu kijkt hij naar de mensen
  Die onder hem bewegen.
  Niet meer bang en verlegen.
  Omdat hij groter lijkt.

  Lachend, stralend, gelukwensen.
  Naar de wereld en de mensen.
  Voort het eerst durft hij te zien.
  Van het moois dat misschien.
  Altijd al voor hem lag.

  Maar…
  hij keek alleen naar schaduwen.

 • Dust

  Zevenduizend stofdeeltjes,
  Gewichtloos zwevend
  Door het pad van de wind.

  Volgen hun weg
  Om de bestemming te vinden,
  op naar het wereldse geluk.

  Waaierend door berg en dal.
  Vliegen door wind en zilver
  Op naar de dageraad.

  Volgen de zachte muziek.
  En de stroom van vallende bladeren.
  Terug naar zijn huis

  Waar het stof licht zal scheppen.
  En de wereld zal hervormen.
  Tot een prachtig ideaal
  waar mens en dier
  zijn thuis vind.

 • De Eik

  Seizoenen zijn voorbij gegaan.
  Hebben de bladeren meegenomen.
  Zorgen voor knoppen aan de takken.
  En de bladeren aan de bomen.

  Jij staat daar, honderden jaren.
  Hebt weer en wind doorstaan.
  De zware wereld heb je gedragen.
  Bent door alle tijden gegaan.

  De liefde is in je gekerfd.
  Om het ‘‘voor eeuwig’’ te maken.
  De kus heb je vaak gezien.
  Zal jij altijd bewaken.

  Schriften zijn onder jou gelezen.
  Wereld-ideeën zijn er bedacht.
  En wanneer het nodig was.
  Gaf jij mensen altijd kracht.

  Nee, ik laat je nu niet vallen.
  De bijl zal je stam niet raken.
  Al moet ik hier jaren zitten.
  Ik zal altijd over je waken.

  Ik zal blijven, honderd jaren.
  Zal weer en wind doorstaan.
  Ik zal de zware wereld dragen.
  Ga niet bij je vandaan.

  Want jij, prachtige eik.
  Jij bent, en blijft mijn vriend.
  Liefde ga ik aan jou geven.
  Want dat heb je wel verdiend.

 • Dagboek van de bomen

  Wanneer de wind door de bladeren raast.
  En de takken naar elkaar buigen.
  Gaat een verhaal van boom tot boom.

  Ze zien alles wat gaat komen.
  En ze weten wat is gebeurd.
  Ze beleven onze dromen.
  Wanneer men lacht, of wanneer men treurt.

  Wanneer de wind door de takken raast.
  En de regen op de grond tikt.
  Schrijven bomen hun verhaal.

  Filosoferend over de aarde.
  Vertellend, het leven van de mens.
  Alles heeft zijn eigen waarde.
  Misschien vervullen ze je wens.

  Wanneer de wind langs de wortels raast.
  En het zand door de lucht verspreid.
  Kan de mens het dagboek lezen.

  Dan ontglipt mij snel een traan.
  Vormt een lach op mijn gezicht.
  En dan voel ik mij voldaan.
  Na het lezen van dit gedicht.

  Wanneer de wind langs de bomen vaart.
  En ik loop door het bos.
  Bedank ik voor hun verhalen.
  Dat hun dagboek voor mij open stond.

 • Wanneer de zee in de hemel overgaat

  Wanneer de zee in de hemel overgaat.
  Varen kleine bootjes op het water.
  Met hun lantaarntjes in het donker.
  Kabbelen ze weg op zee.

  Ze varen verder tot het eind,
  waar de zee de hemel wordt.
  Hun lichtjes zullen blijven schijnen.
  fonkelend, verlichten ze de nacht.

  Alleen wist ik toen nog niet.
  Dat jij in het bootje zat.
  Met moeite de golven trotserend.
  Die leiden naar de hemel.

  Met al mijn kracht zal ik zwemmen.
  door de woeste golven van verdriet.
  Tot ik bij je bootje ben.
  Om je de laatste kus te geven.

  Je hoeft nu niet meer te knokken.
  Om aan de vaste kade te blijven.
  Alleen nog rustig wachten.
  Tot je in de hemel bent.

  En elke nacht loop ik langs het strand.
  Turend in de zee vol lichtjes,
  tot ik jou gevonden heb.
  En weet dat je bij me bent.

  Voor oma.

 • Wachters van de regen

  Hij straalt stralen naar beneden.
  De warmte die alles verdord.
  Met volle glorie, stralend,
  de zon van bloedkoraal.

  Wachten op de wachters van de regen.
  Druppels die de dorst lessen.
  Met open mond, wachtend,
  op de druppels van diamant.

  Wollen wolken wikkelen samen.
  Maken schaduwen over het land.
  De prachtig witte, wolken,
  gemaakt van zacht katoen.

  Druppels druppen naar beneden.
  Brengen verfrissing om zich heen.
  Gezellig ritmisch, druppend.
  het koele water van glas.

  Welkom wachters van de regen,
  Druppels die mijn dorst lessen.
  Met open mond, genietend.
  van de druppels van diamant.

 • Eerste maandag

  Rustig, stil, de wind in de bomen.
  Vogels fluiten, hun dagelijks lied.
  Zonnige stralen, die door de wolken komen.
  T’is de dag van mijn dromen.

  Het geluid van de klokkentoren.
  Twaalf ritmische klanken.
  Die tot mijn leven behoren.
  Heeft zijn geluid niet verloren.

  En enkele minuten later.
  Een loeiend alarm door de straten.
  Een enorm hart geschater,
  van een viool met een kater.

  De geluiden zoeken hun pad.
  Beschermend over het land.
  Wegvliegende vogels omdat,
  ze het geluid ver hadden onderschat.

  Ik klamp mijn handen om mijn boek.
  Mijn ogen groot van de angst.
  De donderende vliegtuigen op zoek.
  Drijft me langzaam in de hoek.

  Ik zie de vlammen branden.
  De mensen schreeuwen,
  om de bommen die landen.
  Sta ik met lege handen.

  En enkele minuten later.
  Hoor ik de dag voorbij gaan.
  Langzaam, als kabbelend water.
  met het wegstromende geschater.

  Rustig stil, de wind in de bomen.
  Vogels fluiten, hun dagelijks lied.
  Zonnige stralen, die door de wolken komen.
  Terwijl ik van deze dag moet bekomen.

 • Waar de wil is, is de weg weg

  En daar zie ik het licht.
  Een ster aan de horizon.
  Een straal in mijn gezicht.
  Maar het licht ging uit.

  Ik wou zo graag.
  Mijn wil leek sterk.
  Maar het was vandaag.
  De weg is weg.

  Kon mij niet bewegen.
  Moleculen stonden stil.
  Ik kon er niet meer tegen.
  Alles, tegen mijn wil.

  En ik zag het graag.
  De wereld om mij heen.
  Maar het was vandaag.
  De weg is weg.

  Heb niet opgegeven.
  Mijn strijd voor mijn doel,
  om door te gaan met leven.
  Een nieuwe weg begint.

  En ik wil het graag.
  Ik zal weer kunnen zien.
  En het was vandaag.
  De weg leek weg.

  Maar was alleen verweg.
  En ik nam een omweg.
  Waar een wil is, IS een weg.

 • Monsieur Malalatete

  Ach, daar loopt hij weer.
  Met zijn hoofd tussen de krukken.
  Met zijn handen in het haar.
  De vloer weg te drukken.

  Gister zag ik hem rennen
  Hij zag de spijkers niet.
  Een gil door de straten.
  Wat een zielepiet.

  Vervolgens in de stad.
  Zijn voet totaal verdoofd.
  Vliegt stil uit het raam.
  Een bloempot op zijn hoofd.

  En later in het ziekenhuis.
  Hij moest weer eens een spuit.
  Vloog hij, na de operatie.
  Pijlsnel het ziekenhuis uit.

  Ach, daar loopt hij weer.
  Met zijn hoofd tussen de krukken.
  Met zijn handen in het haar.
  De vloer weg te drukken.

  Een zalfje doet wel wonderen.
  Met een pleister op de wond.
  Maar niet met de tube ketchup.
  Dat is echt niet meer gezond.

  Dan maar een slokje water.
  Met een pilletje voor de keel.
  Doe eens een beetje rustig aan.
  Tien is echt te veel.

  Ach, daar loopt hij weer.
  Met zijn hoofd tussen de krukken.
  Met zijn handen in het haar.
  De vloer weg te drukken.

  En ik, ik kan het weten.
  Een spinnetje op de grond
  Waar jij zo bang voor bent.
  Wat leuk dat ik je vond.

  En Ach, daar loopt hij weer.
  Met zijn hoofd tussen de krukken.
  Met zijn handen in het haar.
  De vloer weg te drukken.

  En dat allemaal, voor mij.
  Monsieur Malalatete.

 • De gevallen kaars

  Je stond daar op de tafel.
  Met je warme gouden vlam.
  En kleine drupjes marmer.
  Vallend op het blinkend zilver.

  Maar daar kwam de kinderhand.
  Nieuwsgierig naar de warmte.
  En de prachtige marmer drupjes.
  Op het glimmend, blinkend zilver.

  Tranen huilde het kind.
  En jij viel van de tafel.
  Met kleine drupjes marmer.
  Vallend op de houten vloer.

  Gouden vlammen verspreiden.
  Om het bang en huilend kind.
  En machteloos ligt de kaars,
  met marmeren tranen huilend.

  De gouden warmte vangt het kind.
  Kan zicht niet meer verzetten.
  De tranen stoppen, het huilend dempt.
  In de schaduw van de vlammen.

  Plots veel zilveren diamanten.
  In hun gevecht tegen het goud.
  De warmte laat zich snel verkoelen.
  Laat los, de kinderhand.

  En jij stond op de tafel.
  Met je warme gouden vlam.
  En kleine drupjes marmer.
  Vallend op het blinkend zilver.

  Maar daar kwam de kinderhand.
  Nieuwsgierig naar de warmte.
  En de prachtig marmer tranen,
  huilend om het kleine kind.

 • De laatste roos

  Een rode gloed.
  Op het eikenhout.
  Zachte groene bladeren.
  Lijken zo vertrouwd.

  Glinsterend dauw.
  Diamanten in het licht.
  Doorns als zilveren naalden.
  Schoonheid is zijn plicht.

  De laatste rode roos.
  Die ik voor jou bewaarde.
  Zal voor altijd met jou meegaan.
  Samen in de zachte aarde.

  Want daar op het eikenhout.
  Een rode gloed in het dauw.
  De laatste rode roos.
  Is voor altijd van jou.

 • De toren van de winden

  Zachtjes waait de Oosterbries.
  Met Eurus in zijn armen.
  Kruist Zephyros op zijn pad.
  Om het land weer op te warmen.

  Een warme dag is aangebroken.
  Wanneer Eurus zich ontfermt.
  Over de pas gegroeide bomen.
  Die hij liefdevol beschermd.

  Laat de wolken snel verdwijnen,
  die plaats maken voor de zon.
  Met zijn warme stralen schijnend.
  een gloed over het gazon.

  Maar na de laatste zonnestralen.
  Neemt Boreas de warmte mee.
  Om  ons verfrissing te gaan geven.
  Van de heerlijk koele zee.

  En wanneer  Notus gaat spelen.
  Bij het schijnsel van de maan.
  Zal het niet meer heel lang duren.
  Daar komt Eurus al weer aan.

  Zachtjes waait de Oosterbries.
  Met de zon in zijn armen.
  Kruist de wereld op zijn pad.
  Om het land weer op te warmen.

  Een warme dag is aangebroken.
  Wanneer de wind zich weer ontfermt.
  Over alles wat is geboren.
  Die hij liefdevol beschermd.

 • Angel

  Op de wegen van de wind.
  Vlieg jij over duizend weiden.
  Om uiteindelijk ergens te komen,
  En daar je bedje te spreiden.

  Vliegt met zilveren vleugels naar mij toe.
  Zoiets prachtigs en zo normaal.
  Wil je pakken en mee nemen.
  Jij bent mijn prachtig zonnestraal.

  Maar wanneer ik naar jou reik.
  Wordt je boos, en steekt zomaar,
  Jou scherpe angel naar mij uit.
  Waarom doe je toch zo naar.

  Plots val je voor mij, op de grond.
  Je vleugels verliezen kracht.
  Ik sta voor je en ik denk,
  Ik heb je omgebracht.

  Nu zul je daar eeuwig vliegen.
  Over de wegen van de wind.
  Om uiteindelijk ergens te komen.
  Je bent een Angel mijn kind.

 • Mais, qu’est que c’est?

  Wat is dat, daar in je hand.
  Is het een cadeau voor mij,
  of mag ik het niet weten.
  Laat je het niet vrij.

  Waarom mag ik het niet weten.
  Is het dan zo speciaal.
  Kan ik niet even kijken.
  Dat lijkt me toch normaal.

  Kom laat me even kijken.
  Ik vertel het echt niet door.
  Je kunt mij toch vertrouwen.
  Ik ben er nu klaar voor.

  Bedankt voor het vertrouwen.
  Ben blij dat ik het weet.
  In jou hand, de herinnering.
  Dat jij me nooit vergeet.

 • Het is “jij”

  Het is het blauw van de hemel.
  Het is de gele zonnestraal.
  Het is het groen van de bomen.
  Het is het bruin van het zand.
  Het is mijn leven vandaag.

  Het is het rood van de rozen.
  Het is het wit van de wolken.
  Het is het paars van het kleed.
  Het is roze van jouw jurk.
  Het is mijn leven vandaag.

  Het is ‘’jij’’,
  In je roze jurk,
  met een rode roos in je haar.
  op het paarse zachte kleed,
  spelend met het bruine zand en
  kijkend naar de groene boomtoppen,
  die reiken naar de witte wolken in de blauwe hemel.
  De gele zonnestralen op je gezicht.
  Het is mijn leven vandaag.
  Mijn leven, die de dag kleurt.

 • Dauw op de bladeren

  ‘s Middags staan de bomen.
  Ver, hoog, boven de zon.
  Zien alles wat gaat komen.
  De zon op de bladeren.

  ’s Avonds maken bomen,
  een schim in de lucht.
  Wanneer de mensen dromen.
  De maan op de bladeren.

  ’s Ochtends kijken bomen.
  Met tranen van verdriet.
  Zien wat er is gekomen.
  De dauw op de bladeren.

 • Het vlot van Medusa

  Het zachte, blauwe water,
  zoals het vroeger was.
  Is door donderslag getroffen.
  Veranderd in een dode plas.

  Vriend, ik wil je niet verliezen.
  Jij,  die de vrede nog uitstraalt.
  Golven zullen je niet krijgen.
  Ze hebben deze dag gefaald.

  Plots komt een muur van glas.
  Bedekt jouw lichaam in een waas.
  Met de kracht, die aan je trekt.
  Verlies je, met luid geraas.

  Met lege handen blijf ik achter.
  Kijk naar het schuim op de zee.
  Het laatste kleine beetje vrede,
  neemt het water met zich mee.

  Op het punt  mijn ogen te sluiten.
  Achter mij een hard geschreeuw.
  Er word gezwaaid met rode vlaggen.
  Voor mij duurde het een eeuw.

  En daar achter de horizon.
  Zie ik jou,  je komt naar mij.
  Neemt me mee in jou armen.
  Het woeste water is voorbij.

  Je lichaam heb ik  daar gelaten.
  Maar je ziel heeft mij bevrijd.
  Uit de handen van Medusa.
  Heb ik overwonnen, de strijd.

 • Hoe kan ik schrijven

  Hoe kan ik schrijven.
  Nu ik weet dat er mensen sterven.
  Nu ik weet dat mensen leiden.
  Nu ik weet dat onschuldige mensen
  hemelen, voor een ander.

  Ieder woord dat ik schrijf.
  Ieder rijm die ik vorm.
  Ieder verhaal dat in me opkomt.
  Buiten in de koude wereld,
  blijven mensen lijden.

  Hoe kan ik dichten.
  Nu ik weet dat er oorlog is.
  Nu ik weet dat er wordt gehuild.
  Nu ik weet dat het geratel van geweren
  doorgaat, zonder een stop.

  Ieder woord dat ik schrijf.
  Ieder rijm die ik vorm.
  Ieder verhaal dat in me opkomt.
  Buiten in de koude wereld,
  blijven mensen lijden.

  Hoe kan ik lezen.
  Nu ik weet dat mensen ziek worden.
  Nu ik weet dat er pijn is.
  Nu ik weet dat de ziekte
  verspreidt, en duizend mensen grijpt.

  Ieder woord dat ik schrijf.
  Ieder rijm die ik vorm.
  Ieder verhaal dat in me opkomt.
  Buiten in de koude wereld,
  blijven mensen lijden.

  Maar schrijven blijf ik doen.
  Voor alle mensen, buiten
  in de koude wereld
  een kaarsje bieden.
  Dat ik…
  aan ze denk.

 • Jij was

  Nooit geweten dat jij zo was.
  Datgene was, dat ik niet wist.
  Nooit gedacht, dat jij hetzelfde was.
  Maar toch anders dan de rest.

  Altijd gezien wat het slechte was.
  En het goede, heb ik niet gezien.
  Altijd geweten dat je anders was.
  Maar toch hetzelfde, als de mede mens.

  Steeds denk ik, dat ik beter was.
  En jij daar, onderaan, de ladder stond.
  Steeds gewacht tot je bij me kwam.
  Want zonder jou, was ik er…
  niet geweest.

 • Trouw

  Ik heb vaak naar je gekeken
  naar je kleine neus, zachte lippen
  lachen altijd als je mij hoort
  dat ik eraan kom en bij je kom
  jij ook naar mij, samen
  zijn we altijd
  bij elkaar.

  Je ligt bij me in bed, onder de sterren
  stralen in de heldere lucht
  waar jij het liefste bent
  buiten, omringd met bomen
  en takken tegen het raam
  naast mij, jij en ik
  zijn altijd samen
  trouw.

 • Samen in Equinox

  Als we samen op een lijn zitten.
  Dan kan ik jou pas goed zien.
  Eindelijk niet op elkaar vitten.
  Samen worden we een, misschien.

  Ik kijk je nu, strak, recht aan.
  Heb je van alle kanten aanschouwd.
  Ben van Oost naar West gegaan.
  Weet nu, dat je van me houdt.

  Nu we samen in Equinox zijn.
  Begint alles in ons te bloeien.
  Vanaf nu hebben we het fijn.
  Ik voel de liefde gewoon gloeien.

  Het begin is nu begonnen.
  We moeten harde tijden doorstaan.
  Maar zoals we altijd overwonnen.
  Zullen we ons daar ook door slaan.

 • Kijk, het sneeuwt

  Kijk daar, die witte vlokken.
  Donzig, pluizig, van zacht katoen.
  Daar zal het niet van onderdoen.
  Lijken warm, als dikke sokken.

  Ik steek mijn arm uit het raam.
  Vang de witte wonderen op.
  De ruiten die plots beslaan.
  Sneeuwt nog harder, zonder stop.

  Ik sluit de ramen maar weer snel.
  De kou dringt snel naar binnen.
  Kruip weer lekker onder het linnen.
  En kijk naar het prachtig sneeuw-spel.

  Ik zou maar wat graag naar buiten willen.
  Lekker wandelen in het witte landschap.
  Maar dan begin ik meteen te trillen.
  Dus wens me alsjeblieft wat beterschap.

  Ik kijk naar de vlokken op mijn arm.
  Die nu alleen nog druppels zijn.
  Nu voelt het niet meer zacht en fijn.
  En het is ook zeker niet warm.

  Zo voel ik mij ook in deze wereld.
  Als een sneeuwvlok, die zichzelf niet is.
  Die door de warmte heel vlug smelt.
  En de sneeuw is geschiedenis.

  Maar kijk daar, die witte vlokken.
  Donzig, pluizig, van zacht katoen.
  Daar zal het niet van onderdoen.
  Lijken warm, als dikke sokken.

 • Dagboek van Amytes

  Ik loop over marmeren stenen.
  Naar de balustrade aan de rivier.
  Nog steeds is het niet verdwenen.
  Mijn mooie tuin vol plezier.
  Dank je mijn Nebukadnezar.
  Voor het planten van het zaad.
  Met hier een wilg en daar een spar.
  Stilletjes hangend, aan de Eufraat.

  Het doet me weer denken aan thuis.
  Met bergen en prachtige velden.
  Dat is voor altijd mijn huis.
  Die vind je niet snel, maar zelden.
  En daarom zeg ik tot de zon.
  Tot de wolken en het donderen.
  Mijn prachtige tuin in Babylon.
  Een der zeven wonderen.

 • Toekomst

  De bladeren die altijd vallen.
  Met groene randen omlijnt.
  Vallen wanneer de zon schijnt.
  Of wanneer hij plots verdwijnt,
  en hij een stap terug deint.
  Of in grootte sterk verkleind.
  Maar de bladeren blijven vallen.

  De druppels zullen steeds de grond raken.
  Ook al is het prachtig weer.
  En regent het nooit een keer.
  Hangt er een rare sfeer.
  En zit de lucht vol teer en smeer.
  Maar ze vallen altijd neer.
  Ze zullen de grond steeds raken.

  De wind zal altijd zachtjes waaien.
  Ook al is er nergens lucht.
  Komt uit niemand meer een zucht.
  Gaat de tijd in vogelvlucht.
  Is de aarde een gehucht.
  Is iedereen besmeurd met hebzucht.
  Altijd zal de zachte wind waaien.

  En de vlammen zullen branden.
  Ook al hebben ze geen kleur.
  Heeft de wind een slecht humeur.
  Is de wereld groot gezeur.
  En iedereen in mineur.
  Is er nergens meer een geur.
  Branden zullen duizend vlammen.

 • Het zwarte zand

  Ik pak het zand in mijn hand.
  Steek het hoog in de lucht.
  Spreek woorden naar de hemel.
  Hou het bij mijn gezicht.

  Uit mijn oog rolt een traan,
  over het zwarte zand.
  Dat nooit meer vergeet,
  dat ik het heb gehad.

  Ik maak mijn handen open.
  Met veel moeite, maar toch.
  En laat de wind het zwarte zand.
  Meenemen naar waar niemand weet.

  De wind speelt rustig.
  Maakt mooie vormen in de lucht.
  Tot de laatste kleine korreltjes.
  Verdwenen zijn voor het oog.

  Ik vouw mijn handen in elkaar.
  Spreek nog vlug een mooi gebed.
  Het zwarte zand dat ik nooit vergeet.
  Ik vergeet jou nooit meer, mijn lief.

 • Eeuwige pech

  Ik ben vandaag weer opgestaan.
  Trap meteen in een banaan.
  Gleed dus met mijn benen uit,
  Over de vloer, recht op mijn stuit.
  Daarna maar ontbijt genomen.
  Spek met eieren en wat bonen.
  Kreeg ik daarvan een grote spijt.
  Want de bonen waren over tijd.
  Het bad dan maar laten vullen.
  Met mijn bad-eendje om tegen te lullen.
  Was veel te druk met het praten.
  Heb per ongeluk de kraan aan gelaten.
  Weer te laat van huis vertrekken.
  Bots ik ook nog tegen de rekken.
  Dacht ik even, dit kan goed gaan.
  Heb ik nog mijn pyjama aan.
  Dan toch maar thuis blijven, deze pech.
  Die gaat nu vast nooit meer weg.
  Durf niet te douchen of te eten.
  Wil dit gebeuren wel vergeten.
  Loop met stappen O zo groot.
  Naar het raam, al ben ik bloot.
  Gelukkig was dit een verzinsel.
  Een normale hersenspinsel.

 • De toren van Babel

  Steen voor steen leg ik,
  Meter bij meter verzet ik.
  Hoger, hoger moet het worden.
  Zon moet schijnen boven mijn toren.

  God, god wil ik voelen.
  Hem, hem wil ik bereiken.
  Verder, verder moet ik reiken.
  Om te klimmen naar het paradijs.

  Groot, groter moet het worden.
  Zwaar, zwaarder zal het zijn.
  Breken, zal het in duizend stukken.
  Mijn mooie toren, is maar schijn.

 • Guernica

  Lichtstralen door de kleine ramen.
  Guernica ontwaakt.
  Mensen door de stille straten.
  En de zon die niet kan laten,
  om een straaltje door te geven.

  t’is weer tijd voor een nieuwe dag.
  Weer tijd om iets te doen.
  Maar wat niet veel mensen weten.
  Is dat niemand zal vergeten.
  Dat deze dag er was.

  Wat is dat stipje in de lucht.
  Zal wel niets betekenen.
  Maar iedereen die kijkt ernaar.
  Vlucht snel weg voor het gevaar.
  Is nog niet geweken.

  Toch te laat.
  Een helder licht.
  Gevolgd door lange schreeuwen.
  Mijn ogen dicht.
  Om niet te zien.
  Wat de werkelijkheid ons brengt.

  Mijn ogen open.
  Ik moet bekijken,
  wat er allemaal is gebeurt.
  Dan snel ontwijken.
  Stukken in de lucht.
  En de grond bezaaid met lijken.

  Een vuurzee aan de horizon.
  De pijn begraaft mijn hart.
  De tranen vloeien en mijn gestalte
  Staat opeens totaal verstart.

  Ik loop verder,
  zonder bewegen.
  Moet vluchten voor het gevaar.
  Ik moet vechten,
  voor mijn leven.
  En naar toegaan,
  weet niet waar.

  Grijze lucht.
  En vogels vliegen.
  Zij weten wel waarheen te gaan.
  Maar mijn lichaam.
  Zal mij bedriegen.
  Zal voor altijd blijven staan.

  Naar de deur.
  Een nieuwe poort.
  Een wezenloze wereld.
  Ben niet alleen.
  En ik loop voort.
  Naar het onheil en geweld.

  De stap naar binnen,
  lijkt het grootste.
  De grootste stap ooit gezet.
  En met veel moeite.
  Ga ik verder.
  Als gevangen in een net.

  Kijk om mij heen.
  Mijn gedachten glijden.
  Dit is niet met mij gebeurt.
  Wat moet ik doen.
  Ik moet helpen.
  En dan mij helpen,
  op zijn beurt.

  Wat een gezelschap.
  Schreeuwende mensen.
  En veel van hen, lijden pijn
  Met afgehakte ledematen.
  Dat is niet wat ik zal zijn.

  Ik moet zoeken.
  Naar een weg.
  Zoeken tussen vlammen.
  Ik wil eruit.
  Wil hier niet zijn.
  Mijn herinnering niet vastklampen.

  Het licht der lantaarnen.
  Verlicht mijn pad ,
  Mijn pad van eeuwig verdriet
  En enig klein stukje vrede.
  Vind ik nooit, hiertussen niet.

  Lichtstralen door gebroken ramen.
  Guernica is stil.
  Vlammen door de kille straten.
  En de zon die niet kan laten,
  om een straaltje door te geven.

  t’is weer tijd voor een nieuwe dag.
  Om alles aan te zien
  Maar wat niet veel mensen weten.
  Is dat niemand zal vergeten.
  Dat deze dag er was.